Windows

Tvorba aplikácií pre operačný systém Windows.

Vytvoríme pre vás program, aplikáciu, či komplexné riešenie presne podľa vašich potrieb.

Kontaktujte nás »

Desktopové aplikácie

Programy pre operačný systém Windows pre konkrétne použitie podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

Rôzne evidencie, kalkulačky, komunikačné nástroje a pod. Podpora ukladania a spracovania dát pomocou relačných databáz.

Viacvrstvové aplikácie

Aplikácia môže byť tvorená viacerými celkami, ktoré navzájom komunikujú a logicky delia spracovanie do niekoľkých oddelených vrstiev.

Typickým príkladom sú moderné ekonomické a účtovné systémy rozdelené na aplikáciu koncového klienta, aplikačný server a databázový server.

Doplnky a pomôcky

Doplnkové programy a pomôcky na konverziu dát z jedného systému do druhého, prepojenie rozličných informačných systémov a pod.

Monitorovacie a logovacie aplikácie, zber dát, notifikačné nástroje atď.


Naša práca

Tvorili sme programy pre DOS a neskôr aj pre Windows. Prešli sme vývojom celého portfólia Windows už od verzie 95. Programujeme aplikácie pre desktopové aj serverové operačné systémy.


Fluxpam 3

DOS program pre spracovanie miezd z rokov 1992 - 1995, pre ktorý sme vykonávali správu slovenskej legislatívy. Program fungoval ako jednoužívateľská verzia.


Fluxpam 4

DOS program pre spracovanie personalistiky a miezd, ktorý fungoval ako nesieťová, ale aj ako sieťová verzia v sieťovom prostredí NOVELL. Na tejto sieti mohli program používať súčasne viacerí používatelia. Užívateľmi tohto riešenia boli malé aj veľké organizácie. Medzi inými napríklad Kúpele Piešťany, Slovakofarma Hlohovec, či Ministerstvo spravodlivosti SR.


Human

Windows program pre spracovanie personalistiky, miezd a riadenie ľudských zdrojov, ktorý sa dodnes využíva v mnohých veľkých, ale aj menších organizáciách. Dokáže pracovať ako jednoužívateľská verzia inštalovaná priamo na počítači mzdárky, ale zároveň je možné vykonať jeho serverovú inštaláciu a využívať SQL databázu pre prácu v sieti so súčasným prístupom viacerých používateľov.


Solid

Jednoužívateľská verzia Windows programu pre spracovanie personalistiky a miezd, ktorá sa predávala do roku 2013. Dnes je v plnom rozsahu nahradená online ekonomickým systémom Humanet.


Humanet

Humanet je online ekonomický softvér, na ktorého pozadí je postavené robustné Windows aplikačné riešenie, ktoré zabezpečuje plynulú funkčnosť a dostupnosť užívateľského rozhrania prostredníctvom internetu.


HI.Newsletter

Program na hromadné odosielanie e-mailov formou newsletra. Vytvoríte vzhľad e-mailu ako HTML šablónu, jeho textový ekvivalent, zoznam príjemcov a môžete odosielať.


Ďalšie projekty

Mnoho ďalších menších a doplnkových programov, či aplikácií.

  • Program na evidenciu nehnuteľností pre realitné kancelárie.
  • Program na evidenciu a správu predplatiteľov časopisov.
  • Program pre zastaváreň a bazár.
  • Generátor zľavových kupónov.
  • Generátor zlosovateľných žrebov.
  • Kompilátor a runtime programovacieho jazyka.
  • Rôzne prevodníky dát a konektory pre vzájomné prepojenie programov a informačných systémov.
  • Zber a sledovanie štatistík použitia web aplikácie.
  • Logovacie a monitorovacie systémy.
  • ...